LOADING CLOSE

Expertiză psihologică

Expertiza psihologică este aplicarea științei psihologiei în probleme juridice.

ACCIDENTE
RUTIERE

Determinări psihologice pentru stabilirea consecințelor pe care l-a avut accidentul asupra victimei și familiei restrânse a acesteia:

Evaluare persoanelor pentru a confirma sau infirma existența tulburării de stres posttraumatic și cauzele acesteia, în situația în care tulburarea este prezentă;

Evaluarea persoanelor pentru a confirma sau infirma prezența altor tulburări psihologice cauzate de accidentul rutier;

În ce fel au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte arii importante de funcționare;

Aprecieri cu privire la nevoile de asistență și consiliere/psihoterapie;

COPII VICITIME
ALE ABUZULUI
ȘI/SAU NEGLIJĂRII

Determinări psihologice pentru stabilirea unui posibil abuz, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte:

Dacă minorul prezintă consecințe/tulburări specifice ale unui abuz;

Competența copilului de a face diferența dintre adevăr și minciună;

Mecanismul/mecanismele de coping al minorului în urma presupusei experienței sexuale în care a fost implicat;

VICTIME
ALE VIOLENȚEI
DOMESTICE

Determinări psihologice pentru stabilirea impactului violenței domestice asupra victimei, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte:

Daca sunt prezente consecințe/tulburări specifice violenței domestice;

Stabilirea existenței/inexistenței tulburării de stres posttraumatic;

Cât și cum au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte arii importante de funcționare;

VICTIME
ALE ALTOR
TIPURI DE
INFRACȚIUNI


Determinări psihologice pentru stabilirea impactului infracțiunii asupra victimei, în acest sens vor fi determinate urmatoarele aspecte: daca sunt prezente consecințe/tulburări specifice; stabilirea existenței/inexistenței tulburării de stres posttraumatic; cât și cum au fost afectate sfera socială, sfera profesională sau alte domenii importante de funcționare

Procedura

Telefon sau email de solicitare
Informații necesare: scopul solicitării expertizei și problema ce urmează a fi investigată; informații de bază despre persoanele implicate; tipul expertizei (judiciară/extrajudiciar); stabilirea unei ședințe de informare.
Ședința de informare
În urma sedinței de informare se vor preciza aspecte precum: onorariu expertizei; drepturile și obligațiile beneficiarului și ale furnizorului de servicii psihologice; informații cu privire la limitele confidențialității serviciilor psihologice;
informații cu privire la metodele si tehnicile de evaluare și asistență psihologică; clarificarea/optimizarea obiectivelor;
termenii și termenele de realizare ale expertizei psihologice.
Analiza documentelor relevante
Se vor prezenta pentru consultare documente relevante pentru caz precum: certificate medico-legale; acte legale; documente depuse la dosar; alte evaluări psihologice.
Interviuri si teste psihologice
Persoanele vor fi intervievate psihologic și li se vor aplica teste psihologice relevante pentru obiectivele evaluării. Timpul variază în funcție de cantiatea necesară de informații pentru realizarea expertizei și de complexitatea cazului, această etapă poate dura una sau mai multe ședințe. Testele psihologice utilizate în realizarea expertizelor sunt teste cu licență, adaptate și etalonate pe populația din România.
Eliberarea raportului de expertiză psihologică
Dupa obținerea informațiilor necesare, se redactează raportul de expertiză. Acesta se predă solicitantului în baza unu proces verbal de predare-primire.
Martor expert
În anumite situații se poate solicita prezența psihologului ca martor expert în procedurile judiciare.